Category Archives: عمومی

محدودیت ثبت و تمدید دامنه توسط ایرنیک

با سلام و احترام به اطلاع تمام نمایندگان محترم می رساند پیرو دستورالعمل جدید ایرنیک سرویس ثبت و تمدید دامنه ها ملی ایران از هر نوع پسوند از تاریخ 10 / 09 / 1392 از ساعت 23:45  همان روز الی 00:15 روز بعد بدلیل پالایش اطلاعات و … غیر فعال خواهد بود لذا تمام نمایندگان… Read More »

آغاز فعالیت وبلاگ . معرفی کوتاه

رسیلر نیک نماینده رسمی مرکز ثبت دامنه ملی ایران (ایرنیک ) میباشد که از سال 1386 فعالیت رسمی با مرکز ثبت دامنه ملی ایران در بخش پرداخت ریالی و همچنین از1388دربخش پرداخت ارزی مخصوص هموطنان و درخواست کنندگان خارج از کشور رادر دستور کار شرکت قرارداده است رسیلر نیک با هدف فراهم آوردن سرویس حرفه… Read More »